Web Design
Home Forum Other Services Web Hosting Domain Registration Web Design
 
 
استفاده از خدمات ما منوط به قبول شرایط زیر از جانب شماست. لطفا مطالب زیر را با دقت مطالعه فرمائید ، زیرا دریافت فرم سفارش از جانب شما ، به منزله قبول کردن مفاد قرارداد است و تخلف از موارد ذکر شده موجب قطع سرویس دهی به شما خواهد شد .
شرایط استفاده از سرویس دامنه :
 • در هنگام تکمیل نمودن فرم ثبت دامنه ، دقت کافی در املای نام داشته باشید، زیرا تغییر آن به هیچ وجه امکانپذیر نمیباشد.
 • مسئولیت انتخاب نام مناسب برای دامنه بر عهده متقاضی است. هرگونه پیامد ناشی از انتخاب نامهای نامناسب، از قبیل تداخل نامهای انتخاب شده با نام سایر شركتها و موسسات و نیز نامهای غیر اخلاقی و غیر قانونی بر عهده متقاضی است.
 • ثبت دامنه زمانی انجام خواهد شد که هزینه آن بطور کامل پرداخت شده باشد. ما نیز متعهد می شویم كه پس از حصول اطمینان از واریز وجه ، سفارش متقاضی را در اسرع وقت به انجام برسانیم. جهت تماس با شما نیاز است كه همواره مشخصات شما مندرج در مرحله اول فرم سفارش ، مانند آدرس جهت نامه نگاری احتمالی ، تلفن تماس و ایمیل فعال شما را در اختیار داشته باشیم . لذا ضروری است كه متقاضی در صورت تغییر مشخصات خود ، موارد جدید را هرچه سریعتر به واحد پشتیبانی ما اطلاع دهد.
 • عودت مبالغ پرداختی جهت ثبت دامنه ، پس از اقدام ما نسبت به انجام سفارش شما ، به هیچوجه امكانپذیر نخواهد بود.
 • در صورتیكه پس از ارائه خدمات مندرج در فرم سفارش توسط ما ، به هر علتی ، چه خارجی و چه داخلی ، كه از اراده ما خارج باشد ، در تداوم خدمات ارائه شده خدشه ای وارد آید و یا خدمات مزبور موقتا یا دائما قطع گردند ، هیچگونه مسئولیتی متوجه ما نخواهد بود. از میان اتفاقات مزبور می توان به مواردی مانند آسیب دیدگی ماهواره های مخابراتی ، پدیده های مخرب جوی مانند سیل ، آتش سوزی ، اشكالات خطوط مخابراتی ، ممنوعیت به كارگیری اینترنت در خارج یا داخل كشور و ... اشاره نمود.
شرایط استفاده از سرویس فضا :
 • ما متعهد می شویم كه در قبال دریافت مبلغ تعیین شده ، خدمات میزبانی را با شرایط ذكر شده در مشخصات سرویسها ها و همچنین انتخاب كاربر ، با توجه به فرمی كه كاربر ارسال کرده است ، بدون کم و کاست، به وی ارائه نمائیم.
 • عودت مبالغ پرداختی متقاضی جهت خرید فضا حداکثر تا یک هفته ممکن میباشد ، اما پس از آن هزینه ها به هیچ وجه قابل برگشت نخواهد بود.
 • متقاضی متعهد می گردد در طول مدت استفاده از خدماتی كه ما بر طبق این فرم در اختیار وی قرار می دهیم ، به هنگام رد و بدل كردن فایلها و كلا هرگونه اطلاعات به فضای تخصیص داده شده جهت سایت خود ، رعایت كامل شئونات اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بین المللی را بنماید.
 • متقاضی می پذیرد كه مسئولیت كامل هرگونه اطلاعات ، فایل ها، تصاویر و نیز سایر مواردی كه در درون سایت خود قرار می دهد ، با خود اوست و هیچگونه مسئولیتی در این زمینه متوجه ما نمیباشد.
 • متقاضی همچنین متعهد می گردد كه كلیه قوانین Copyright (حقوق تالیف) بین المللی را در سایت خود رعایت نموده و از ایجاد مزاحمت برای سایر كاربران اینترنت ، اقدام به دستكاری و نفوذ به سایتهای دیگران ، هرگونه استفاده غیر قانونی از ایمیل خود و سایر موارد مشابه پرهیز نماید.
 • متقاضی متعهد می شود كه نام کاربری (Username) و رمز عبور (Password) اختصاص یافته به خود را كه توسط ما به وی داده خواهد شد ، نزد خود محفوظ نگه داشته و به فرد دیگری اعم از حقیقی و یا حقوقی ، انتقال ندهد . همچنین متعهد می شود كه حق استفاده از خدمات ارائه شده مندرج در این فرم را ، در طول مدت استفاده از این خدمات ، بدون اجازه ما به غیر واگذار ننماید.
 • استفاده بیش از حد مجاز تخصیص داده شده به متقاضی از سایت ، ارسال Spam ، استفاده نابجا از سایت و مواردی از این قبیل موجب قطع شدن دسترسی او خواهد شد و مبلغ پرداختی برگشت داده نخواهد شد.
 • مسئولیت فایلها و مطالب موجود در سایت بر عهده متقاضی است. گرفتن نسخه پشتیبان ، تعویض كلمه عبور هر چند وقت یكبار ، بررسی و ارزیابی كردن فعالیتهای سایت و ... بر عهده متقاضی است.
 • در صورتیكه پس از ارائه خدمات مندرج در فرم سفارش توسط ما ، به هر علتی ، چه خارجی و چه داخلی ، كه از اراده ما خارج باشد ، در تداوم خدمات ارائه شده خدشه ای وارد آید و یا خدمات مزبور موقتا یا دائما قطع گردند ، هیچگونه مسئولیتی متوجه ما نخواهد بود. از میان اتفاقات مزبور می توان به مواردی مانند آسیب دیدگی ماهواره های مخابراتی ، پدیده های مخرب جوی مانند سیل ، آتش سوزی ، اشكالات خطوط مخابراتی ، ممنوعیت به كارگیری اینترنت در خارج یا داخل كشور و ... اشاره نمود.
 

 

 
Copyright © 2004 - 2006 , TOOSWEB Professional Web Solutions , All rights reserved