بی‌‏توجهی نسبت به تربیت شهروند الكترونیك باعث به هدر رفتن هزینه ها میشود !

هر گونه بی‌‏توجهی نسبت به تربیت شهروند الكترونیك ، باعث خواهد شد انرژی و هزینه‌‏های مربوط به ایجاد دولت الكترونیك به هدر برود و آن را با شكست مواجه كند.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوری اطلاعات ایران، از ایلنا، دكتر سعید سعادت ، مدیر عامل مجتمع فنی تهران، با بیان مطلب فوق، گفت: آموزش IT به كودكان و نوجوانان موضوعی است كه در سیستم آموزشی كشور مغفول مانده است.
وی ، با ضروری دانستن آموزش و انتقال مهارت‌‏های كار با كامپیوتر به شهروندان ، ادامه داد: نیاز به توسعه آموزش و تربیت شهروند الكترونیكی به اندازه ایجاد زیرساخت‌‏های ارتباطی برای توسعه IT در كشور از اهمیت برخوردار است.
دكتر سعادت ، در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به اظهارنظر دبیر اجرایی سمینار دولت الكترونیك و تكریم ارباب رجوع مبنی بر نداشتن مجوز فعالیت این مجتمع در زمینه آموزش عالی و صدور اطلاعیه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌‏آوری در این خصوص ، گفت: ما هیچ‌‏گاه ادعا نكرده‌‏ایم كه مجتمع فنی تهران مجوز آموزش عالی دارد، اما موسسه آموزش عالی آزاد فن‌‏آوران اطلاعات تهران دارای مجوز از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فن‌‏آوری است و مجتمع فنی تهران با توجه به فعالیت‌‏های مختلف خود دارای مجوز از سازمان‌‏های ذیربط است. لذا به نظر می‌‏رسد صدور این اطلاعیه توسط وزارت علوم با تعجیل صورت گرفته است.

 
خبر قبلی | بازگشت به صفحه اول | خبر بعدی

 

 

 

 
Copyright © 2005 , Gholinia Professional Web Solutions , All rights reserved
Web Forum Other Services Support Center Web Designing Web Hosting Domain Registration Homepage