Web Design
Home Forum Other Services Web Hosting Domain Registration Web Design
 
 
 
به بخش بنرها خوش آمدید !
هدف ما از طراحی این بخش ایجاد یک شبکه کوچک در بین آشنایان و همکاران متخصص است . چون اینترنت یک شبکه بسیار بزرگ میباشد ، لذا ایجاد شرایط مناسب برای حفظ این ارتباطات مهم می نماید . بدین منظور اقدام به طراحی بنرهایی نموده ایم که دوستان بتوانند به راحتی در سایت های خودشان لینک دوستانشان را قرار دهند.
ما تعدادی بنر متفاوت برای سلیقه های متفاوت طراحی کرده ایم که هر کدام از دوستان که تمایل دارند لینک ما را در سایت شان قرار دهند از این بنرهای آماده استفاده نمایند . شما به داخواه میتوانید هر کدام را در سایت خود استفاده کنید .

جهت استفاده از هر بنر کافیست لینک مشخص شده در زیر آن را در محل مناسب از سایت خود قرار دهید . اندازه هر بنر نیز به pixel در نام هر یک گنجانده شده است .
   
   
   
   
 


 

 

 
Copyright © 2004 - 2006 , TOOSWEB Professional Web Solutions , All rights reserved